ماڵپەڕی ڕێزمانی کوردی

ماڵپەڕى ڕێزمانی کوردی:: پەنجەرەیەک بۆ خزمەتکردنی ڕێزمانی کوردی

زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی یازدەی ئامادەیی


 زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی یازدەی ئامادەیی


دەتوانن لێرەوە ئەم کتێبە دابگرن:

 زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی یازدەی ئامادەیی

زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی دەیەمی ئامادەیی


 زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی دەیەمی ئامادەیی


دەتوانن لێرەوە ئەم کتێبە دابگرن:

زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی دەیەمی ئامادەیی

زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی دوازدەی ئامادەیی

 

زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی دوازدەی ئامادەیی

 

دەتوانن لێرەوە ئەم کتێبە دابگرن:

 

زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی دوازدەی ئامادەیی


 

سەردەمانی زمانی کوردی و کۆمەڵە زمانانی ئێرانی

 

سەردەمانی زمانی کوردی و کۆمەڵە زمانانی ئێرانی

نووسەر: د. کوردستان موکریانی

دەتوانن لێرەوە ئەم کتێبە دابگرن:

سەردەمانی زمانی کوردی و کۆمەڵە زمانانی ئێرانی  


 

ڕستە و پاش ڕستە

ڕستە و پاش ڕستە

نووسەر :ساجیدە عەبدوڵڵا فەرهادی

 دەتوانن لێرەوە ئەم کتێبە دابگرن:

ڕستە و پاش ڕستە